Kontakty

Zodpovedný vedúci: Sylvia Skokánková

RO Gazárka č. 1484
908 41 Šaštín-Stráže

e-mail:
igor.skokanek@gmail.com

tel.:
0918 / 217 172